Our Services

หลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย
 

  ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่1-6

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6

ภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน (Job interview)

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์

 

1. คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

     
"ฝึกการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งน้องๆพี่ๆ ยังได้ฝึกฝนสำเนียงให้เป็นสำเนียงระดับขั้นเทพ! การสอนเป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่" อย่ารอช้าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ!

     ถูกสุดๆ! ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบรายเดือน 5 คนขึ้นไป

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6                              เดือนละ  1,450  บาท / คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3                   เดือนละ   1,800 บาท / คน        

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6               เดือนละ   1,920 บาท / คน

 

 ถูกสุดๆ! ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบรายชั่วโมง

ทุกระดับการศึกษา (ประถมฯ / มัธยมฯ / มหาวิทยาลัย และ วัยทำงาน)

 
- เรียนกลุ่ม  30 ชั่วโมง                      ราคา 2,400 บาท / คน

- เรียนเดี่ยว 1 คอร์ส (10 ชั่วโมง)       ราคา 5,000 บาท / คน


 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน (job interview)
   
 
   "คอร์สนี้เปิดสอนตั้งแต่ การเขียนจดหมายแนะนำตัว (cover letter), ฝึกการเขียนประวัติส่วนตัว        (resume / curriculum vitae) รวมถึงฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน ในการสัมภาษณ์งาน" อย่ารอช้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ!

 ถูกสุดๆ! ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน (Job interview)
  
 
 - เรียนกลุ่ม      12 ชั่วโมง     2,040 บาท  (3 คนขึ้นไป)

   - เรียนเดี่ยว     12 ชั่วโมง     3,000 บาท ยังมีอีก ถูกสุดๆ! 3. ครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์

     
 "เปิดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไกลถึง        ต่างแดนและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับน้องๆหนูๆ" 
มาร่วมเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆกับเรานะคะ!


  ในราคาถูกสุดๆ 59,000 บาท  แต่เดี๋ยวก่อน!

มา 20 คนแรก พิเศษสุดๆ ได้ส่วนลด 4,000 บาท จากราคา 59,000 บาท

เหลือเพียง  55,000 บาทเท่านั้น  รีบๆมา สมัครกันเร็วๆนะคะ                                                    

 


  

Counter

Facebook

Be the first of your friends
to follow Talk Talk Language.Contact Info